Klik nogmaals op de knop om de filters te resetten Sluiten

2012 | aankoop collectie Nederland middeleeuwen

Het Rijksmuseum van Oudheden heeft in 2012 een bijzondere zilveren muntschat uit de vroege middeleeuwen aangekocht. Het gaat om zeventig zilveren munten die in 2011 zijn gevonden in de buurt van Cothen (provincie Utrecht). Ze zijn te dateren rond 730 na Chr.

Een gram per stuk

De vondst werd gedaan door twee amateurarcheologen die met een metaaldetector de kleigrond van een net gerooide akker af zochten. De munten wegen ongeveer een gram per stuk. Het zijn 61 Friese sceattas van het zogenaamde stekelvarkentype en 9 Franse denarii. In de middeleeuwen vertegenwoordigden ze samen ongeveer de waarde van een koe, een lans of een schild. Het geld is zeer waarschijnlijk met opzet in de grond verstopt, op een makkelijk te onthouden plek. De vindplaats ligt zon hondedvijftig meter van een weg die al in gebruik was vanaf de Romeinse tijd.

Bezoek ons: