Ogen

WestGermaanse ogenfibulaWestGermaanse ogenfibula

Deze prachtige 'ogenfibula' van massief zilver is waarschijnlijk in het Germaanse gebied ten noorden van het Romeinse rijk vervaardigd. De spiraal is aan de achterkant van de beugel vastgemaakt.

Ogen die je 'aankijken'

Het Germaanse gebied is enorm groot, van Polen in het oosten tot de Nederlandse Rijnmond in het westen. Dit type fibula wordt veel in Noord-Duitsland en Noord-Nederland gevonden, wat vanuit het perspectief van de Germaanse wereld het westen is. De ogenfibula is zo genoemd omdat er ogen in de kop van de beugel zijn aangebracht. Het lijkt alsof ze je aankijken. Deze ogen moesten mogelijk 'het boze oog' of andere ongeluksbrengers op afstand houden.

Zilver

Opvallend is het gebruik van zilver. Mogelijk bestaan de fibula’s uit omgesmolten Romeinse zilveren munten. In het Germaanse gebied werd niet met muntgeld betaald. Als een Germaans inwoner Romeins zilvergeld had ontvangen, bijvoorbeeld door handel of door in het Romeinse leger te dienen, kon dat geld in sieraden worden gestopt. 

  • datering: 1 tot 75 na Chr.
  • afmetingen: 5,8 x 4,1 centimeter
  • gevonden in: Nijmegen