Echtpaar

Projecta casketProjecta casket

Fibula’s zijn niet alleen als vondst bekend, maar werden ook afgebeeld in de kunst. Het geeft een idee wie welke fibula’s droeg, en hoe.

Gedragen door officieren

Een voorbeeld is de Laat-Romeinse drieknoppenfibula, herkenbaar aan zijn kruisvorm. Archeologen vinden dit type speld vaak in vierde-eeuwse grafvelden bij legerkampen. Op afbeeldingen wordt deze fibula vrijwel altijd door officieren gedragen, met het smalle lange deel omhoog boven de schouder uit.

Militaire status

Op dit zilveren kistje is de bebaarde man Secundus weergegeven, samen met zijn vrouw Projecta. Secundus draagt zo’n fibula. Die is verguld en enigszins uitvergroot, zodat er nadruk op ligt. Hieruit blijkt dat deze fibula gebruikt werd om de militaire status van de overledene uit te drukken.

  • datering: 350 na Chr. 
  • collectie en foto: British Museum, Londen