Terracotta op Google Maps

De 180 kunstwerkjes op de tentoonstelling 'Terracotta' komen uit alle verzamelgebieden van het Rijksmuseum van Oudheden: Egypte, het oude Nabije Oosten, de Klassieke Wereld en het vroege Nederland. Op deze kaart ziet u een aantal plaatsen waar fraaie terracotta voorwerpen zijn gevonden. De exacte locaties van de vondsten zijn niet bekend. De informatiepunten op de kaart staan daarom willekeurig in de stad, het dorp of de streek waar de vondst is gedaan.

52.6978049,5.2177991

Prehistorisch varken
In de buurt van Hoogkarspel trof een amateurarcheoloog in 1975 een aantal dierfiguurtjes van zachtgebakken klei aan. Dit zijn de oudste terracotta's uit Nederland. Sporen van verbranding wijzen erop dat ze per ongeluk in het vuur zijn beland. Drie stellen runderen voor, een vierde een varken. Ze zijn gevonden bij een huis uit de bronstijd en mogelijk ritueel gebruikt. Grootebroek (Noord-Holland) 1500-800 v.Chr. afmetingen 5,8 x 3,4 cm.

52.1674497,4.63636

Vogelfluitje
Populaire kindermuziekinstrumenten uit de vroegmoderne tijd zijn fluitjes van aardewerk in de vorm van vogels, met een pijpje dat als mondstuk dient. In het holle middendeel zitten vaak kleine gaatjes, hier als ogen, die het geluid versterken. Bovenop zit een groter gat, zodat water in het fluitje kan worden gegoten om er een gorgelend geluid mee te maken. Woubrugge (Zuid-Holland), ca. 1600, afmetingen 6,0 x 5,5 cm.
40.4692383,17.2400088

Herakles
Dit kopje van oranje terracotta heeft uitzonderlijk gaaf bewaard gebleven gelaatstrekken. Herakles heeft een streng klassieke, welhaast filosofische gelaatsuitdrukking. Over de helm is de kop van de Nemeïsche leeuw gedrapeerd, een herinnering aan zijn eerste heldendaad. Duidelijk zichtbaar zijn de opgerekte muil, de neus en de twee ogen van het dier. Dit beeldje is nieuw in de collectie en op deze tentoonstelling voor het eerst te zien. Tarente (Zuid-Italië) 440-430 v.Chr., hoogte 10 cm.

38.32732,23.536834

Dame met spiegel
Dit standbeeldje laat een elegante jonge vrouw zien terwijl zij zich bewondert in een spiegel, die uit twee delen bestaat. Veel kleurresten zijn bewaard gebleven: roze op haar gewaad en huid en roodbruin op het haar. Op de oren zijn restjes goud te zien, de aanduiding van oorsieraden. Haar rossige haar is ingevlochten in het zogenaamde ‘meloenkapsel' en eindigt in een knotje. Griekenland (Tanagra), ca. 300 v.Chr., hoogte 24 cm.

39.8744374,25.063851

Overwinningsgodin Nikè
Nikè, de godin van de overwinning, draagt een rhyton: een wijnbeker, die uitloopt in een hertenkopje. Dergelijke bekers werden gebruikt om bij offerplechtigheden wijn te plengen in de hoop op een goede afloop. De goed bewaarde kleuren laten zien dat haar gewaad roze was, het haar roodbruin, de krans blauw en het rhyton goudkleurig. Myrina (Turkije) 220-200 v.Chr., hoogte 28 cm.

38.418698,27.129687

Mannenhoofd als karikatuur
De dikke lippen, de flaporen en de scheve neus van deze mannenkop zijn geen toonbeeld van klassieke schoonheid. Het meest opvallende is echter de grimas die om de mond speelt, waardoor de gehele linkerhelft van het gezicht scheef komt te staan. Deze vertekening is waarschijnlijk het gevolg van een eenzijdige verlamming van de gezichtsspieren. Smyrna (Turkije) 1ste eeuw n.Chr., hoogte 19 cm.
37.760587703691435,26.790138697656246

Pop met beweegbare armen
Terracotta poppen werden in Griekenland gemaakt door gespecialiseerde koroplathoi. Uit teksten en afbeeldingen weten we dat poppen met los aangezette, beweegbare ledenmaten meisjesspeelgoed waren en dat er kleertjes en attributen bij hoorden. Een zittende pop als deze kon bijvoorbeeld in een terracotta stoel worden gezet, maar ze kan ook op de rand van de tafel zitten. Samos (Griekenland) 330-300 v.Chr., hoogte 23 cm.
25.721327027738795,32.600678032207476

Shabti Djehoetemheb
Het opschrift op dit beeldje vermeldt de naam van de priester van de Amon-tempel Djehoetemheb. Dit lijkbeeldje (of shabti) dient om in geval van nood de mummie te vervangen als woonplaats voor zijn ziel. Tegelijkertijd kan het namens de dode arbeid verrichten als hij daarvoor wordt opgeroepen in het dodenrijk. Thebe (Egypte), 1300-1200 v.Chr., lengte 15,7 cm.

29.8508,31.231

Vruchtbaarheidsprocessie
Deze groepsfiguur toont twee priesters in lange gewaden die een figuur van de god Harpokrates (Horus het Kind) torsen. De god heeft een enorme fallus die aan de voorkant rust op twee dwergfiguren met leeuwenmaskers. Ze stellen de god Bes voor, een bekende beschermer van vruchtbaarheid en seksualiteit. Sakkara (Egypte), 300-100 v.Chr., hoogte 40 cm.
32.0666667,44.7833333

Inscriptie van koning Nebukadnezar
De grote Babylonische koning Nebukadnezar maakt in deze religieuze inscriptie triomfantelijk de herbouw bekend van de tempel van Lugal-Maradda, de belangrijkste god van de stad Marad in het huidige Zuid-Irak. De cilinder werd ritueel begraven in de fundering van de tempel en was dus niet zichtbaar voor de tempelbezoeker. Zuid-Irak (Marad), 580 v.Chr., max. diameter 22 cm.