Weekjournaal 9

Restauratie op zaal: het (bijna complete) restauratieteamRestauratie op zaal: het (bijna complete) restauratieteam

Negende en tiende week: 15 t/m 25 april 2008

Het project 'Restauratie op zaal' wordt uitgevoerd door een team van zeven restauratoren. Samen overleggen zij welke restauraties moeten worden uitgevoerd en hoe ze die het best kunnen aanpakken. Want er zijn meestal meerdere manieren waarop je een restauratie zou kunnen uitvoeren, en het is zaak om de voors en tegens tegen elkaar af te wegen. Musea hanteren als norm dat een restauratie zichtbaar en omkeerbaar moet zijn: als men later tot andere inzichten komt, moet je een restauratie ook weer ongedaan kunnen maken.

Privé-verzamelaars leggen wel eens andere criteria aan de dag. Die willen vaak dat de restauratie zo "onzichtbaar mogelijk" wordt uitgevoerd.De opleiding tot restaurator is sinds kort ondergebracht bij de universiteit van Amsterdam. In het vak staan zowel wetenschap als ambacht centraal. Een restaurator moet een goede kennis van materialen en technieken hebben, maar ook goed met zijn of haar handen kunnen werken. Ook moet de restaurator goed nadenken over ethische vragen die tijdens de werkzaamheden aan de orde komen, en moet hij een gedegen kennis hebben van de objecten waarmee hij werkt.