Noordzeevondsten

9 juli t/m 7 september 2014

Bijl, rendiergewei en vuistbijlBijl, rendiergewei en vuistbijl
Afbeelding 1: vuistbijl Neanderthalers (70.000 – 50.000 jaar geleden | schenker: Lambrechts)Afbeelding 1: vuistbijl Neanderthalers (70.000 – 50.000 jaar geleden | schenker: Lambrechts)
Afbeelding 2: bijl uit de Midden-Steentijd (9000 – 7000 jaar geleden | schenkers: Wolters en Post/Hoekman/Mol/North Sea fossils)Afbeelding 2: bijl uit de Midden-Steentijd (9000 – 7000 jaar geleden | schenkers: Wolters en Post/Hoekman/Mol/North Sea fossils)
Afbeelding 3: rendiergewei met ingesneden gezicht (620 – 770 na Chr. | schenker: Lambrechts)Afbeelding 3: rendiergewei met ingesneden gezicht (620 – 770 na Chr. | schenker: Lambrechts)

Van verschillende schenkers ontving het Rijksmuseum van Oudheden voorwerpen die in het zand van de Noordzee zijn gevonden. De vondsten dateren uit verschillende perioden, van de Oude Steentijd tot de Middeleeuwen, van 50.000 tot zo’n 1500 jaar geleden. De objecten zijn opgenomen in de collectie 'Noordzee' van het Rijksmuseum van Oudheden en werden tijdelijk gezamenlijk tentoongesteld in een vitrine.

Van vuistbijl tot Vroege Middeleeuwen

In de vitrine waren vier voorwerpen te zien: 

  • een vuistbijl die door Neanderthalers is gemaakt en gebruikt (70.000 – 50.000 jaar geleden, afbeelding 1)
    schenker: Lambrechts
  • twee bijlen van vuursteen en gewei uit de Midden-Steentijd (9000 – 7000 jaar geleden, afbeelding 2)
    schenkers: Wolters en Post/Hoekman/Mol/North Sea fossils 
  • een rendiergewei met ingesneden gezicht uit de Vroege Middeleeuwen (620 – 770 na Chr., afbeelding 3)
    schenker Lambrechts 

« Klik op de foto's voor een vergroting | klik op de pijltjes voor de volgende foto

Verdronken land

Alle vondsten zijn afkomstig uit de Noordzee. Tijdens de ijstijden lag de Noordzee droog: dieren, Neanderthalers en homo sapiens konden gewoon van Nederland naar Engeland lopen. Ongeveer 10.000 jaar geleden liep het bekken van de Noordzee weer langzaam vol door het smeltende ijs. Dat verdronken landschap herbergt nog vele schatten, waarvan in deze vitrine een aantal te zien waren.