Gat in de stad

8 april 2004 t/m 9 januari 2005

Gat in de stadGat in de stad

In het hele land doen stadsarcheologen de meest uiteenlopende ontdekkingen achter oude muren en onder versleten straatstenen: ze vinden een klotendolk, een kerfstok, misbaksels van borden of een gouden ring. 'Gat in de stad' toonde ruim tweehonderd unieke voorwerpen die verbazen, fascineren en soms zelfs ontroeren. Ze vertelden het verhaal over de geschiedenis en ontwikkeling van Nederlandse steden.

Van Alkmaar tot Zutphen 

In veel Nederlandse steden zijn prachtige en soms ook merkwaardige voorwerpen gevonden, vaak eeuwenoud. In Alkmaar, Maastricht, Zutphen, Utrecht, Amsterdam of Breda: overal geeft de bodem zijn geheimen prijs, op plaatsen waar wordt gesloopt, gerenoveerd of gebouwd.

Stadsarcheologie

'Gat in de stad’ nam de bezoekers mee naar een decor waarin ze zich op zo’n opengebroken plek in de bodem van een stad waanden. Daar ligt bij uitstek het werkterrein van de stadsarcheoloog. Ze ontdekken er de meest uiteenlopende voorwerpen, puzzelstukjes uit het grote verhaal over de geschiedenis van Nederlandse steden.

'Gat in de stad’ kwam tot stand in samenwerking met het Convent van Gemeentelijke Archeologen, ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum. De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten.