Idool

Idool Idool

Niet altijd worden beeldjes gemaakt van brons of andere kostbare materialen. Ook worden ze van aardewerk gemaakt.

Deels beschadigd 

Bij het plaatsje Szentes in Hongarije vond een Nederlander ooit een deels beschadigd vrouwenidooltje. Het hoofd en de armen ontbreken, maar de borsten zijn wel aangegeven. Het idooltje is versierd met geometrische motieven. Het is een losse vondst, zonder context, maar de ouderdom wordt geschat op ca. 4500 v. Chr.

Afkomstig uit Hongarije, aangekocht in 1971, hoogte 11 cm.