Reliëfs op de Zuil van Trajanus

Reliëfs op de Zuil van Trajanus (tentoonstelling 'Beeldschoon. meesterwerken in gips')Reliëfs op de Zuil van Trajanus (tentoonstelling 'Beeldschoon. meesterwerken in gips')

Gipsen afgietsel (17de eeuw) van de Zuil van Trajanus, Rome

Naar Romeins origineel in marmer, tweede eeuw na Chr.

De afgietsels van de reliëfs van de Zuil van Trajanus (begin tweede eeuw na Chr., Rome) zijn besteld door de Franse koning Lodewijk XIV. Een deel van de afgietsels is in 1827 gevonden in een houtzaagmolen buiten Leiden. Zij werden door C.J.C. Reuvens voor het museum gekocht.