Vuursteen en hazelnoot

Vuursteen en hazelnoot (9000-6000 v. Chr.)Vuursteen en hazelnoot (9000-6000 v. Chr.)

 

Voorwerpen uit de middensteentijd (het Mesolithicum) vindt men meestal in zandverstuivingen en op dekzandruggen. Het gaat dan vooral om stukjes vuursteen die als werktuig of punt van een pijl werden gebruikt. Ook fragmenten van hazelnootdoppen worden veel gevonden. Al deze objecten vormen de schaarse restanten van talloze kampjes van groepjes jager-verzamelaars. Duizenden jaren geleden bivakkeerden zij graag op dit soort gunstig gelegen plekken in het landschap.

‹ Klik op de foto voor een vergroting