Nieuwe aanwinsten uit de Late Middeleeuwen

29 augustus t/m 25 november 2018

Kruisvormige hanger met Maria met kindKruisvormige hanger met Maria met kind
Achterzijde van de fibulaAchterzijde van de fibula

De collecties van het Rijksmuseum van Oudheden worden regelmatig verrijkt met schenkingen of aankopen. Aan de collectie Middeleeuwen werd onlangs een aantal mooie voorwerpen toegevoegd. U kunt deze voorwerpen tijdelijk zien in de entreehal van het museum, in een vitrine die achter de Egyptisch tempel staat.

Divers gezelschap

De laatmiddeleeuwse voorwerpen vormen samen een divers gezelschap. In de tijdelijke vitrine ziet u een nokversiering in de vorm van een mannenhoofd, een fibula van een Arabische dinar (dobla), een kruisvormige hanger, een ovalen medaillon en drie houten zolen van trippen en een trippenblad. Trippen zijn houten of kurken ‘onderschoenen’ met een leren band aan de bovenkant, waar je de leren schoenen in zette als je naar buiten ging. De voorwerpen komen allemaal uit de Late Middeleeuwen en zijn gevonden in Nederland. 

Kruisvormige hanger

Een van de aanwinsten is een kruisvormig doosje. Het is aan de ene zijde versierd met Christus aan het kruis en aan de andere zijde zien we Maria met kind (zie foto). Het doosje bevat waarschijnlijk een reliek, bijvoorbeeld een splintertje van het kruis, maar we hebben het dichtgelaten. Het is eind 2015 door dhr. Bierman gevonden met een metaaldetector in een ‘koeienveld’ in de buurt van van Heemstede. Het museum kocht de hanger in 2016.  

Fibula van Arabische dinar (dobla)

Een andere aanwinst die u hier op de foto kunt zien, is een erg afgesleten munt geslagen in het kalifaat van de Almohaden, waarschijnlijk onder kalief Abd al-Mu’min (1130-1163). De Almohaden heersten in de 12de en 13de eeuw over Spanje en Noord-Afrika. Op de voorkant van de fibula staat een tekst die begint met: ‘Er is geen God dan Allah’. Op de achterzijde is een christelijke kruis afgebeeld dat mogelijk als een afwering van die tekst is bedoeld. Omdat de munt van goud is, was het toch gewenst als sieraad. De fibula is op 11 maart 2017 gevonden in Finkum (Friesland) door dhr. Huiskens en werd in hetzelfde jaar door het museum gekocht.