Conservator collectie Egypte

Het Rijksmuseum van Oudheden beheert collecties uit het Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse en Romeinse wereld en het vroege Nederland. Het museum wil een gevarieerd publiek op een inspirerende, hoogwaardige en actieve wijze in contact brengen met culturen van de oudheid en hun relevantie voor onze tijd. 

Wegens de pensioengerechtigde leeftijd van één van de huidige conservatoren ontstaat er bij de afdeling Collecties en Onderzoek per 1 december 2018 een vacature voor de functie van:

Conservator collectie Egypte m/v
(32 uur per week)

Doel van de functie:

De conservator is inhoudelijk verantwoordelijk voor de permanente opstelling en heeft projectmatige taken bij de ontwikkeling van tijdelijke tentoonstellingen. De conservator initieert en voert aan de museumcollectie gerelateerd wetenschappelijk onderzoek uit en maakt de resultaten daarvan in brede zin bekend. Hij/zij is verantwoordelijk voor het intellectuele beheer van de collectie.

Kerntaken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen en kenbaar maken van wetenschappelijke kennis en inzichten binnen het aandachtsgebied Egypte. Dit omvat onder meer:
  - het opstellen van een meerjaren-onderzoeksplan in overleg met het hoofd Collecties en Onderzoek;
  - het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, inclusief een opgraving, gerelateerd aan de betreffende collectie;
  - het bekendmaken van onderzoeksresultaten via wetenschappelijke publicaties, lezingen e.d.;
  - het op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied o.a. door uitwisseling van kennis en inzichten met medewerkers van collega instellingen in binnen- en buitenland;
  - het vormen van netwerken binnen het vakgebied, de museale wereld en in de landen waar de collecties vandaan komen. Dit resulteert in adviezen aan de directeur over mogelijkheden voor samenwerking of uitwisseling.
 • Beheren van de collectie zoals:
  - het inventariseren, documenteren en het geven van wetenschappelijke beschrijvingen van de collecties uit het betreffende verzamelgebied;
  - het leveren van bijdragen aan de collectievorming door op de hoogte te blijven van mogelijkheden daartoe en het beoordelen van de middels aankoop, schenking of bruikleen aangeboden objecten;
  - het adviseren over bruikleenaanvragen, het vaststellen van de te verzekeren waarde van bruiklenen voor tijdelijke presentaties elders;
  - het adviseren, in samenwerking met de restaurator, over de restauratie en conservering van de te presenteren objecten;
  - het meewerken aan de ontsluiting van de collectie voor derden d.m.v. tekst en/of (digitale) publicaties.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van tijdelijke tentoonstellingen en de permanente tentoonstelling, door:
  - het verrichten van onderzoek naar de collecties ten behoeve van de publieksfunctie van het museum en bijdragen tot het toegankelijk maken van de resultaten daarvan;
  - het doen van voorstellen m.b.t. publieksgerichte activiteiten/projecten;
  - het deelnemen in projecten ter voorbereiding van een tentoonstelling of andere presentatie-activiteiten en het leveren van inhoudelijke bijdragen;
  - het verzorgen van de inhoudelijke informatie en publicaties bij vaste of tijdelijke presentaties en verantwoordelijkheid dragen voor de wetenschappelijke juistheid van de informatie;
  - het uitwerken van concepten voor tentoonstellingen, inclusief het selecteren van objecten, i.s.m. de daarvoor toegewezen projectleider. 

Functie-eisen/competenties: 

 • U bent (bijna) gepromoveerd op een relevant onderwerp m.b.t. het verzamelgebied, bij voorkeur in de Egyptologie of de archeologie van Egypte;
 • Uw wetenschappelijke reputatie is onbetwist en blijkt ondermeer uit publicaties en lezingen in het vakgebied;
 • U beschikt over ervaring in het doen van opgravingen, bij voorkeur in een leidinggevende functie;
 • U heeft een duidelijke visie op de rol van het museum in nationale en internationale netwerken en de wijze waarop het museum zich kan ontwikkelen tot een kennisinstituut;
 • U beheerst bij voorkeur diverse Oudegyptische talen en schriften;
 • U heeft ervaring met het maken van tentoonstellingen;
 • U beschikt over een actief en relevant netwerk;
 • U heeft goede communicatieve vaardigheden (waaronder een goede beheersing van de moderne talen); 
 • U heeft organisatorische vaardigheden. 

Arbeidsduur en aanstelling:

De functieomvang is 32 uur per week. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. De honorering is afhankelijk van leeftijd en ervaring, conform de  MuseumCAO, schaal 12, minimaal € 3.573,- en maximaal € 4.975,- bruto per maand (bij een 36-urige werkweek).

Overige informatie:

Voor nadere informatie over de functie kunt u vanaf 1 augustus contact opnemen met het hoofd van de afdeling Collecties en Onderzoek, Prof. dr. P.J. ter Keurs, telefoon 071 - 5163130 of per e-mail p.terkeurs@rmo.nl. Voor vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure kunt u zich wenden tot mevr. S. Swertz, telefoon 071 - 5163190. 

Schriftelijke sollicitaties met CV kunt u onder vermelding van "vacature conservator collectie Egypte" vóór 15 september 2018 richten aan Rijksmuseum van Oudheden, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 11114, 2301 EC Leiden of per e-mail sturen naar s.swertz@rmo.nl.