Sponsoracties

Gipsen replica van de Venus van Arles (collectie RMO)Gipsen replica van de Venus van Arles (collectie RMO)

Sponsoracties

Met enige regelmaat roept RoMeO haar leden op een bijdrage te leveren aan, bijvoorbeeld, een project van het museum of een aankoop voor de collectie.

2009: steun voor museum Rakka (Syrië)

In 2009 was er een sponsoractie die verband hield met het opgravingsproject van het museum in Syrië (Tell Sabi Abyad). Dichtbij de de opgravingssite ligt de stad Rakka. Het plaatselijke museum heeft ondersteuning nodig om een herinrichtingsplan uit te voeren. Daarmee zou onder meer een aantal vondsten van de opgraving tentoongesteld kunnen worden, zodat ook de Syrische bevolking kennis kan maken met de vondsten en resultaten van dit belangrijke project. Er is ruim € 1.100 bijeengebracht.

2008: restauratie gipsen beelden

In 2008 was er een sponsoractie voor de restauratie van gipsen beelden uit de museumcollectie. De mooiste exemplaren daaruit waren in 2008 te zien op de tentoonstelling 'Beeldschoon. Meesterwerken in gips'. De RoMeO-leden brachten met deze sponsoractie ruim € 1.000 bijeen voor het restauratieproject.

2003: ondersteuning opgraving Sakkara

Twee leden van RoMeO startten in 2002 een uniek initiatief om fondsen te werven voor de opgraving in Sakkara, Egypte. De actie bracht een bedrag van €7.900 op. Het bestuur vulde dit bedrag aan tot €10.000. Op 11 maart 2003 kon de cheque worden overhandigd aan dr. Maarten Raven, conservator van de afdeling Egypte.