BankGiro Loterij

Directeur Wim Weijland (midden) neemt de cheques voor 2016 in ontvangst.Directeur Wim Weijland (midden) neemt de cheques voor 2016 in ontvangst.
GoedGeldGala 2015GoedGeldGala 2015

De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt voor de periode 2014-2018 haar steun aan het Rijksmuseum van Oudheden. Het heeft de intentie om in deze periode een jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 200.000 aan het museum te geven. Het geld is bedoeld als structurele steun voor aankopen en het toegankelijk maken van de collectie.

Recordopbrenst van €62,8 miljoen voor cultuur en behoud cultureel erfgoed in 2016

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 3 februari 2016 in het Tropenmuseum in Amsterdam reikte de BankGiro Loterij de bedragen uit aan negenenzestig culturele organisaties. In 2015 heeft de BankGiro Loterij dankzij de lotverkoop een inleg van ruim €125 miljoen behaald. De helft hiervan komt direct ten goede aan organisaties die zich inzetten voor cultuur en behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Het Rijksmuseum van Oudheden ontving al structurele steun van de BankGiro Loterij en blijft deze jaarlijkse bijdrage van € 200.000 ontvangen tot en met 2018.

Aankopen, restauratie en vernieuwing

Het Rijksmuseum van Oudheden is sinds 2010 begunstigde van de BankGiro Loterij. Het museum gebruikt de bijdrage van de BankGiro Loterij voor aankopen, restauratieprojecten en de vernieuwing van nieuwe vaste presentaties. Zo werden in 2011, 2013, 2015 en 2016 de nieuwe afdelingen Archeologie van NederlandNederlanders in het Nabije Oosten, Klassieke Wereld en Egypte gerealiseerd. Mede dankzij de bijdrage van de BankGiro Loterij kon het museum in 2013 een Grieks portretbeeld uit Cyprus aankopen, uit de vijfde eeuw v.Chr. Dat krijgt straks een plek in de te vernieuwde Griekse afdeling. In 2014 kon het museum dankzij de steun van de BankGiro Loterij twee oud-Egyptische faraobeeldjes aankopen, waaronder een grafbeeldje van farao Taharka (690-664 v.Chr.), een van de 'zwarte farao’s' uit de Soedan en het oudste beeldje ter wereld met een de naam van een farao erop. Dit is een zittend figuur van farao Ninetjer, een van de eerste koningen van het oude Egypte (ca. 2785-2742 v.Chr.).