Missie, jaarverslagen en jaarrekeningen

Het Rijksmuseum van Oudheden (opgericht in 1818) anno 2016:

Missie

"Het Rijksmuseum van Oudheden wil het centrale podium in Nederland zijn waarop de oudheid en de archeologie voor een divers publiek tot leven wordt gebracht. Door middel van tentoonstellingen, educatie, publieke activiteiten, wetenschappelijke bestudering en (inter-)nationale uitwisseling verhalen wij over de relevantie van de oudheid in heden en verleden."

Jaarverslag en jaarrekening

In het jaarverslag rapporteert het museum over de werkzaamheden in het betreffende kalenderjaar. De digitale versies van de jaarverslagen vanaf 2010 kunt u hieronder bekijken. Ook de jaarrekeningen zijn beschikbaar. Klik op een van de links op deze pagina om jaarverslagen, jaarrekeningen, zelfevaluatie of het visitatierapport als pdf-bestand te downloaden.

Zelfevaluatie

In het zelfevaluatierapport van het Rijksmuseum van Oudheden is het functioneren van het museum in de periode 2011-2015 tegen het licht gehouden. Het doel van deze exercitie was een beter en completer inzicht in de sterke en zwakke punten van de eigen organisatie te krijgen. De zelfevaluatie is opgezet volgens de BIS-monitor.

Jaarverslag 2015

download bestand 

Jaarrekening 2015

download bestand 

Zelfevaluatie 2011-2015

download bestand 

Jaarverslag 2014

download bestand 

Jaarrekening 2014

download bestand 

Jaarverslag 2013

download bestand 

Jaarrekening 2013

download bestand 

Activiteitenverslag 2013-2016
In dit plan onderbouwt het Rijksmuseum van Oudheden zijn voornemens voor de periode 2013-2016 en de wijze waarop het museum deze wil realiseren en financieren.
download bestand 

Jaarverslag 2012

download bestand 

Jaarrekening 2012

download bestand 

Jaarverslag 2011

download bestand 

Jaarrekening 2011

download bestand 

Visitatierapport
Het volledige visitatierapport dd. 11 maart 2011 van de commissie die in opdracht van de minister van Cultuur in de zomer van 2010 de visitatie verrichte van het Rijksmuseum van Oudheden.
download bestand 

Jaarverslag 2010

download bestand 

Jaarrekening 2010

download bestand