ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Rijksmuseum van Oudheden is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Officiële naam

Stichting Rijksmuseum van Oudheden

Kamer van Koophandel-nummer (RSIN)

4116 9522

Contactgegevens

Rijksmuseum van Oudheden
Postbus 11114
2301 EC Leiden

telefoon: 071 - 5163 163
stuur een e-mail

Doelstelling

Het Rijksmuseum van Oudheden is het nationale centrum voor archeologie, waar jong en oud kan genieten van de beschavingen uit het oude Egypte en het Nabije Oosten, de Griekse en Romeinse wereld en het vroege Nederland.

Doel, missie, bestaansredenen instelling

De missie van het Rijksmuseum van Oudheden luidt:
Het Rijksmuseum van Oudheden wil het centrale podium in Nederland zijn waarop de oudheid en de archeologie voor een divers publiek tot leven wordt gebracht. Door middel van tentoonstellingen, educatie, publieke activiteiten, wetenschappelijke bestudering en (inter-)nationale uitwisseling verhalen wij over de relevantie van de oudheid in heden en verleden.

Actueel verslag activiteiten

Download hier het meest recente jaarverslag (2016)

Jaarrekening 2017

Download hier de jaarrekening 2017

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

  • directeur-bestuurder en voorzitter managementteam: Wim Weijland
  • lid managementteam: Pieter ter Keurs (hoofd afdeling Collecties en Onderzoek)
  • lid managementteam: Guus Waals (hoofd afdeling Financiën en Bedrijfsvoering)

Raad van Toezicht

  • interim-voorzitter: Sander van den Eijnden (voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Leiden)
  • lid: Ineke Sluiter (hoogleraar Griekse taal- en letterkunde Universiteit Leiden)
  • lid: Maarten Asscher (directeur Athenaeum Boekhandel bv)
  • lid en interim-penningmeester: Erna Kortlang (notaris/partner TeekensKartstens advocaten notarissen)
  • lid: Marc van den Tweel (algemeen directeur Natuurmonumenten)

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding waarover verantwoording is afgelegd in de jaarrekening 2017.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht

 

Raad van Toezicht RMO Officiële datum aantreden Einde aanstelling eerste termijn Einde aanstelling tweede termijn
dr.mr. M.W.B. Asscher 09-03-2012 2016 2020
drs.mr. E. Kortlang 09-03-2012 2016 2020
prof.dr. I. Sluiter  28-03-2013 2017 2021
drs. S.P. van der Eijnden 13-06-2013 2017 2021
M. van den Tweel 02-12-2016 2020 2024

Leden worden voor maximaal 2 x 4 jaar benoemd.

Beloningsbeleid

De bezoldiging van de directeur-bestuurder is zodanig dat deze niet hoeft te worden aangemeld volgens de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens.

Museum-cao 2016-2018
Download hier de cao van de Verenigde Rijksmusea 2016-2018
download bestand