Afdelingen

Wim Weijland, directeur Rijksmuseum van OudhedenWim Weijland, directeur Rijksmuseum van Oudheden

Het Rijksmuseum van Oudheden is sinds 1995 een zelfstandige stichting die het archeologische deel van de rijkscollectie beheert en tot taak heeft die voor een groot publiek toegankelijk te maken. Het museum heeft circa zeventig medewerkers in vaste of tijdelijke dienst.

De interne organisatie van het museum is verdeeld in drie afdelingen:

  • Directie, interne- en publiekszaken
  • Afdeling Collecties en Onderzoek
  • Afdeling Financiën, Bedrijfsvoering en Publieksdienst

Directie, interne- en publiekszaken

De directeur geeft leiding aan het management team, inclusief het secretariaat en de afdeling P&O, en coördineert de werkzaamheden op het gebied van marketing, communicatie, tentoonstellingsproductie, sponsoring, fondswerving en educatie.

Afdeling Collecties en Onderzoek

De afdeling Collecties en Onderzoek beheert de verzamelingen. Dit gebeurt onder andere door verwerving, opslag en transport van objecten, uitgifte en aanvraag van bruiklenen, conservering, restauratie en registratie. De zes conservatoren van het museum doen wetenschappelijk onderzoek naar de collectie en dragen de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de presentaties in het museum. Verder verzorgt de afdeling het beheer en de ontsluiting van het beeldarchief voor in- en externe klanten.

Afdeling Financiën, Bedrijfsvoering en Publieksdienst

De medewerkers van de afdeling Financiën, Bedrijfsvoering en Publieksdienst werken voor een deel achter de schermen van het museum. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, de beveiliging, de automatisering en de financiële administratie. Maar deels zijn ze ook juist erg zichtbaar: de publieksdienst zorgt voor begeleiding van de museumbezoekers, algemene informatieverstrekking en de organisatie van publieksactiviteiten.

Webtips medewerkers

Een aantal RMO-medewerkers vertelt u welke websites over musea en archeologie favoriet zijn bij hen.

Overig

Voor een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden van elke afdeling kunt u het jaarverslag bekijken. Adresgegevens van het museum vindt u bij de bezoekersinformatie.