Geschiedenis museum: de twintigste eeuw

Toegangsbord museum uit vroeger tijdenToegangsbord museum uit vroeger tijden

Geschiedenis museum: de twintigste eeuw

Terug naar het Rapenburg
Aan deze situatie kwam een einde toen in 1918 het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie vertrok uit het complex aan het Rapenburg 28. Daardoor kon het Rijksmuseum van Oudheden de ruimte, in 1920, betrekken. Terug naar de plaats waar het honderd jaar geleden allemaal was begonnen en waar het museum tot vandaag de dag is gevestigd.

Vernieuwingen
Het gebouw was in de tussentijd wel flink veranderd. Verbouwingen en nieuwbouw hadden van het complex aan pandjes een geheel gemaakt. De Renaissancegevel van het poortgebouw aan het Rapenburg was in de negentiende eeuw bepleisterd in een poging de vochtproblemen in het onverwarmde gebouw tegen te gaan. In 1947 werd die gevel in oude stijl teruggebracht. In 1971 werden de bestuurlijke banden met de Leidse Universiteit verbroken. Vanaf toen verliepen de contacten tussen het museum en de rijksoverheid rechtstreeks. Het Rijk subsidieert het museum en is eigenaar van de gebouwen.

Egyptische tempel
Door de komst van de Egyptische tempel uit het dorpje Taffeh, een gift van de Egyptische overheid, moest in de jaren zeventig de voormalige grote binnenplaats van het museum worden overdekt. Eind 1979 was die verbouwing klaar. Deze nieuwe centrale hal was de ideale behuizing voor de steen voor steen uit elkaar gehaalde tempel, die hier weer werd opgebouwd.

Recente veranderingen
In 1996 startte een grootscheepse verbouwing. Het gebouw en de voorzieningen waren aan een renovatie toe. De zuidelijke vleugel van het museumcomplex werd overkapt met een moderne dakconstructie. Bij de afronding van het project in november 2000 beschikte het museum over 600 m² extra expositieruimte, uitgebreide publieksfaciliteiten en moderne voorzieningen voor klimaatbeheersing. Het beter gestructureerde en grotere gebouw bood een uitgelezen kans een aantal presentaties van de vaste collectie opnieuw vorm te geven, een project dat in mei 2001 werd afgerond.