Beleid en medewerkers

Missie en jaarverslagDownload jaarverslag, jaarrekening, visitatierapport
MedewerkersWie doet wat bij het Rijksmuseum van Oudheden?
VrijwilligersVrijwilliger worden bij het museum?
AnbiAlgemeen Nut Beogende Instelling
Museum-cao 2013-2015Download cao Verenigde Rijksmusea (pdf)