Publicaties, congressen en lezingen

Publicaties

 • Dooijes, R. en Megens, L., "Historical restorations in the National Museum of Antiquities, Leiden, The Netherlands", extended abstract of poster presentation , in: Roemich (ed.), Glass and ceramics conservation 2010,  Interim Meeting of the ICOM-CC Working Group , October 3-6, 2010 , Corning, New York, U.S.A. 2010.
 • Burghout, F., Dooijes, R., Joosten, I., Megens, L., Tagle de, A., "Conservation of plaster casts", extended abstract of poster presentation in: Roemich (ed.), Glass and ceramics conservation 2010,  Interim Meeting of the ICOM-CC Working Group , October 3-6, 2010 , Corning, New York, U.S.A. 2010.
 • Dooijes, R., Terracotta at the National Museum of Antiquities. The conservation of a figurine of Aphrodite, in : Van As, A. (ed.), Leiden Journal of Pottery Studies (LJPS) 25-2009 (189-194).
 • Dooijes, R., & Nieuwenhuyse, O.P., Ancient repairs in archaeological research; a Near Eastern perspective, in: Ambers, J., Higgitt, C., Harrison, L., Saunders, D., (eds.), Holding it all together, Ancient and Modern Approaches to Joining, Repair and Consolidation, Archetype Books, London, 2009 (8-13).
 • Nieuwenhuyse, O.P., & Dooijes, R., A new life for old pots. Early pottery repairs from 7th millennium Tell Sabi Abyad (northern Syria), in: Van As, A. (ed.), Leiden Journal of Pottery Studies, Volume 24-2008 (159-170).
 • Dooijes, R., Melkpotten, 9000 jaren jong. Restauratie van het oudste aardewerk uit Syrië., in: Keramika 2008-4 (28-34).
 • R. Dooijes & F. Burghout& M. Düring & O.P. Nieuwenhuyse, Restorations on the Late Uruk Pottery from Jebel Aruda - old and new, in: Van As, A. (ed.), Leiden Journal of Pottery Studies Volume 23-2007 (61-77).
 • R. Dooijes, Keeping alive the history of restoration: nineteenth century repairs on Greek ceramics from the National Museum of Antiquities in Leiden, in: ICOM Glass and Ceramics Conservation 2007, Interim eeting of the ICOM-CC Working Group, August 27-30, 2007, Nova Gorica, Slovenia, 2007 (ed. Lisa Pilosi), 103-112.
 • R. Dooijes & O.P. Nieuwenhuyse, Ancient Repairs: Techniques and Social Meaning, in: Konservieren oder restaurieren, die Restaurierung griechischer Vasen von der Antike bis heute, in: 3rd suppl. to the CVA Germany (ed. Beck Publishers Munich), 2007.
 • R.B. Halbertsma, R. Dooijes, L. Jacobs, A. van As, A white-ground lekythos from the Netherlands National Museum of Antiquities: the acquisition, conservation and experimental reconstruction of the manufacturing technique (in: Leiden Journal of Pottery Studies Volume 21-2005, Faculty of Archaeology/Leiden University, The Netherlands.
 • Dooijes, R., Summary of the Colloquium "Konservieren oder restaurieren? Restaurierung griechischer Keramik von der Antike bis Heute". - "To Conserve or Restore? Restoration of Greek Ceramics from ancient times until the present day", in: Newsletter of the ICOM Committee for Conservation, Issue 15, Winter 2006-7, Working Group "Glass and Ceramics", ICOM 2006 (ed. L. Pilosi).
 • R. Dooijes, "Local Colour, Painted Ancient Sculpture from East to West", Allard Pierson Museum, Amsterdam, 27 March 2006, in: Newsletter of the ICOM Committee for Conservation, Issue 14, Summer 2006, Working Group "Glass and Ceramics", ICOM 2006 (ed. L. Pilosi).
 • R. Dooijes, De reiniging van gipsafgietsels, afstudeeronderzoek in het kader van de opleiding tot restaurator van keramiek en glas aan het ICN te Amsterdam, juni 2005.
 • R. Dooijes, Restaureren in de steppe, in: FOSA (Friends of Sabi Abyad), Nieuwsbrief 1/2005, March 2005.
 • R. Dooijes, Restauratie in Oudheden: glas, RoMeO XVI, National Museum of Antiquities, Leiden, najaar 2003.
 • R. Dooijes, Antieke reparaties , technieken toegepast op marmer, brons en aardewerk, afstudeeronderzoek Mediterrane Archeologie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, September 2000.
 • R. Dooijes, Restauraties in Syrië, RoMeO IX, National Museum of Antiquities, Leiden, Spring 2000.
 • R. Dooijes, Ancient repairs on bronzes, in: Proceedings of the 1st International Workshop, Experimental and Educational aspects of Bronze Metallurgy, Wilhelminaoord, 18-22 October 1999, 79-85.
 • R. Dooijes, In restauro, RoMeO VII, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, zomer 1999.
 • J.H. Crouwel, M. Prent, J. Vin, P. Lulof, R. Dooijes, Geraki, An acropolis site in Lakonia, Preliminary report on the fifth season, in: PHAROS VII, 1999.  
 • Burghout, F., Dooijes, R., Düring, M. & Van der Zon, T., Archeologie van Nederland: Restauratoren aan het werk, in: Westerheem 60/5, oktober 2011 (219-231).

Recente congressen en lezingen

 • Deelname aan Masterclass georganiseerd door Restauratoren Nederland: "Conservation Treatment: Who Decides?", onder leiding van Barbara Appelbaum (28 en 29 maart 2011)
 • 29/1: Lezing over de geschiedenis van restauratie van keramiek (op uitnodiging van Prof. G. Eggert) in Stuttgart (Restauratieopleiding. Staatliche  Akademie  für  Bildende Kunsten, Stuttgart).
 • 18/2: Lezing over de geschiedenis van restauratie van keramiek (op uitnodiging) op symposium over restauratiegeschiedenis, georganiseerd door Prof. F. Grijzenhout, UvA.
 • 21-22/02/2008 Deelname aan het congres "Holding it all together", georganiseerd door het British Museum (Londen), met een poster over antieke reparaties in het Nabije Oosten ("Ancient repairs in archaeological research, a Near Eastern perspective").
 • 27-31/08/2007 Deelname ICOM-CC congres Slovenië met een lezing over 19e eeuwse restauraties aan de Griekse aardewerkcollectie van het Rijksmuseum van Oudheden ("Keeping alive the history of restoration: nineteenth century repairs on Greek ceramics from the National Museum of Antiquities in Leiden").
 • 09/11/2007 Lezing over antieke reparaties aan de Universiteit van Aarhus, Denemarken (op uitnodiging).
 • 17-19/11/2006 Deelname aan het congres "Konservieren oder restaurieren? Restaurierung griechischer Keramik von der Antike bis Heute". Lezing over antieke reparaties ("Ancient Repairs: Techniques and Social Meaning "). Georganiseerd door de CVA Germany, in samenwerking met de Antikensammlung Berlin (organisatoren: Martin Bentz en Ursula Kästner).