Tell Sabi Abyad (Syrië)

Opgravingsleider Peter Akkermans, temidden van zijn helpersOpgravingsleider Peter Akkermans, temidden van zijn helpers
Overzicht van de opgraving op Tell Sabi AbyadOverzicht van de opgraving op Tell Sabi Abyad
Gerestaureerde poten, gevonden op Tell Sabi AbyadGerestaureerde poten, gevonden op Tell Sabi Abyad

Sinds 1986 leidt prof.dr. Peter Akkermans, voormalig conservator van de collectie Nabije Oosten van het museum, een archeologisch onderzoeksproject in het noorden van Syrië. Eerst onder de vlag van de Universiteit van Amsterdam, sinds 1990 onder verantwoordelijkheid van het museum. De opgraving staat internationaal bekend als een van de belangrijkste archeologische projecten die op dit moment in het Nabije Oosten plaatsvinden.

  • Gedetailleerde informatie over de opgraving vindt u op de eigen website van de opgraving (Engelstalig).

Resultaten

Doel van het project is meer te weten te komen over de achtergrond en geschiedenis van de museumcollectie. Dit gebeurt door kennis te verzamelen over de bewoningsgeschiedenis van Tell Sabi Abyad, een ruïneheuvel van gemiddeld tien meter hoog en ongeveer 50.000 m² oppervlakte. De afgelopen jaren zijn spectaculaire vondsten gedaan: resten van een ruim 8000 jaar oud prehistorisch dorp, een Assyrisch fort uit 1200 v.Chr., honderden kleitabletten met teksten in spijkerschrift en een goudschat. Alle opgegraven objecten blijven in Syrië. Alleen op de tentoonstelling ‘Bronnen van inspiratie uit het oude Syrië' (Rijksmuseum van Oudheden, 1 november 2002 - 30 maart 2003) waren de belangrijkste vondsten van de opgraving even in Nederland te zien.

Tell Sabi Abyad

Tell Sabi Abyad ligt in het noorden van Syrië, op zo'n dertig kilometer van de grens met Turkije. De dorpelingen uit de buurt weten zeker dat het er spookt: een ‘witte jongen' waart ‘s nachts rond. Vandaar de naam Tell Sabi Abyad, wat ‘Heuvel van de Witte Jongen' betekent. Het opgravingteam onderzocht tot nu toe ongeveer 10% van de totale oppervlakte en bekeek ook de twee kleinere ruïneheuvels die er naast liggen.

Het team

Het opgravingsteam werkt elk jaar van eind augustus tot eind oktober op Tell Sabi Abyad. De ploeg bestaat doorgaans uit ruim twintig archeologen, wetenschappelijke specialisten en studenten uit verschillende landen. Ze krijgen hulp van een groep Syriërs die tijdens de campagne helpen graven. De eindeloze hoeveelheid vondsten wordt nauwkeurig geregistreerd en onderzocht. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke uitgaven.

De heuvel

Aan de voet van de heuvel Tell Sabi Abyad ligt het prehistorische dorp. Het fort met bijbehorende gebouwen, dat later door de Assyriërs is gebouwd, staat op de top. Op de kleine heuvels ernaast liggen de overblijfselen van twee andere prehistorische dorpjes. Ook het omliggende gebied, de Balikh-vallei, wordt onderzocht om een beeld te krijgen van de menselijke bewoning door de tijd heen. De archeologen brengen daarvoor oude akkers, opgedroogde irrigatiekanalen en handelswegen tussen lang verdwenen steden in kaart.

De opgraving valt onder supervisie van het Directoraat-Generaal van Oudheden en Musea van de Syrische Arabische Republiek in Damascus. Financiers zijn het Rijksmuseum van Oudheden, met steun van Syria Shell Petroleum Development B.V. Incidentele financiële steun geven de Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Praehistorie en enkele particulieren. Het project wordt gesteund door de Nederlandse Ambassade in Syrië en het Nederlands Instituut voor Academische Studiën in Damascus.