Belangrijke vondsten in Sakkara

Maarten Raven bestudeert gevonden wandreliëfsMaarten Raven bestudeert gevonden wandreliëfs
De 'stèle van Tatia' werd gevonden bij opgravingen in 2009De 'stèle van Tatia' werd gevonden bij opgravingen in 2009
Schoonborstelen van de stèle van Tatia (2009)Schoonborstelen van de stèle van Tatia (2009)
Een gevonden reliëf wordt zorgvuldig blootgelegdEen gevonden reliëf wordt zorgvuldig blootgelegd
De 'stèle van Tatia'De 'stèle van Tatia'

1975-1980 Graf van Horemheb

Horemheb was generaal onder Toetanchamon. In 1319 v.Chr. werd hij zelf farao, waardoor hij uiteindelijk is begraven in de Vallei der Koningen in Thebe. Zijn reeds gebouwde graf in Sakkara is later gebruikt voor zijn tweede vrouw, koningin Moetnodjmet.

1981 Graven van Paser en Raia

Paser was bouwmeester en Raia was opperzanger in de tempel van Ptah in de tijd van farao Ramses II.

1982-1984 Graf van echtpaar Tia en Tia

Tia was de zus van farao Ramses II. Haar man heette ook Tia. Hij was schatmeester van Ramses II.

1985 Graf van Ioeroedef

Ioeroedef was de particulier secretaris van het echtpaar Tia en Tia. Het graf is later (11de -10de eeuw v.Chr.) als massagraf gebruikt. Er zijn ongeveer 70 mummies en mummiekisten uit die tijd gevonden.

1986 Graven van Ramose, Chay en Pabes

Ramose was legerofficier. Naast zijn graf werden de graven van Chay en Pabes ontdekt. Chay was een goudwasser en zijn zoon Pabes was koopman.

1987-1992 Graf van Maya en Merit

Maya was schatmeester van farao Toetanchamon. Merit was zijn vrouw. Sinds de negentiende eeuw bezit het museum drie bijzonder fraaie beelden uit dit graf, dat werd ontdekt via een roverstunnel vanuit Ramose's grafkelder.

1993 Graf van Inioeia

Inioeia was opzichter van het rundvee in de tijd van Toetanchamon. Hij werkte onder leiding van Maya.

1994-1998 Graf van Pay en Raia

Pay was haremdirecteur ten tijde van farao Toetanchamon. Na een militaire carrière volgde zijn zoon Raia hem op. Raia gebruikte later het graf van zijn vader voor zichzelf.

1999-2000 Onderzoek naast graf Horemheb

Aan de zuidkant van Horemhebs graf is een gebied van 25 bij 12 meter onderzocht. De belangrijkste vondst, in 1999, was een anonieme mummiekist met mummie.

2001-2004 Graf van Meryneith en Anoey

Meryneith was rentmeester en zonnepriester in de tijd van de farao's Achnaton en Toetanchamon (1353-1323 v.Chr.). Anoey was zijn vrouw. In het grafcomplex zijn kleurrijk beschilderde reliëfs en een zeldzaam dubbelbeeld van het echtpaar gevonden. In 2002 stuitte men onder dit complex op de overblijfselen van een koningsgraf uit ca. 2700 v.Chr.

2004-2006 Voorpleinen van Horemheb en Tia

Bij het uitgraven van het terrein rondom het graf van Meryneith werd ontdekt dat zowel Horemheb (zie 1975-1980) als Tia (zie 1982-1984) nog een bestraat voorplein voor hun graf hadden liggen. Bij eerdere opgravingen was dat gemist. Horemheb had zelfs nog een tweede pyloon van kleisteen. Op zijn voorplein werd een belangrijke dump van grafrovers ontdekt met spullen uit het graf van Tia.

2007-2008 Graf van Ptahemwia

Ptahemwia was schenker des konings ten tijde van koning Achnaton. Opnieuw dus een graf uit de tijd van deze 'ketterkoning'! Het graf bestaat uit een zuilenhof en drie kapellen. Resten van reliëfs tonen de dode tijdens de inspectie van een landgoed en offers aan de overledene en zijn vrouw Maia. Het graf is onvoltooid gebleven tijdens de regering van Toetanchamon.

2009-2010 Kapellen van Chay en Tatia

Zowel Chay als Tatia waren verbonden aan de tempel van de stadsgod van Memphis, Ptah. Ze waren daar priester en droegen bij processies de voorkant van de draagbaar van het godenbeeld. Chay heeft een kleine kleistenen kapel ten zuiden van Horemhebs graf, Tatia een kalkstenen kapelletje naast het graf van Meryneith. Tegen de achterwand stond een grote stèle die vrijwel compleet bewaard is.

2011 Geen opgraving vanwege politieke onrust

Vanwege de politieke onrust in Egypte is het onderzoeksteam van het Rijksmuseum van Oudheden in 2011 niet naar Sakkara gegaan.

2012 Controle van magazijnen en monumenten

Een klein team is naar Sakkara afgereisd om de monumenten en de magazijnen te controleren. Er is opgeruimd en waar nodig gerestaureerd.

2013 en 2015 Graf uit Toetanchamons tijd

In 2013 is een nieuw graf opgegraven. Het stamt uit de tijd van farao Toetanchamon of kort daarna. Ook zijn de ondergrondse grafkamers onderzocht van een al in 2010 gevonden grafmonument. De expeditie is erin geslaagd de naam van één van de daar begraven personen te achterhalen. In 2015 zijn de ondergrondse grafkamers verder uitgegraven en onderzocht.

2014 en 2016 Geen opgraving vanwege politieke onrust

Vanwege de moeilijke politieke omstandigheden in Egypte is het onderzoeksteam van het Rijksmuseum van Oudheden in deze jaren niet naar Sakkara gegaan.

2017 Ondergrondse grafkamers

De ondergrondse grafkamers die eerder waren ontdekt, zijn verder uitgegraven en onderzocht.