Archief

Aquarel ‘Tempel van Zaghouan’ (Tunesië), ca. 1820. Archief Rijksmuseum van OudhedenAquarel ‘Tempel van Zaghouan’ (Tunesië), ca. 1820. Archief Rijksmuseum van Oudheden
Titelpagina ‘Signorum Veterum Icones’, Gerard de Lairesse, 1670. Historisch Boekarchief, Rijksmuseum van OudhedenTitelpagina ‘Signorum Veterum Icones’, Gerard de Lairesse, 1670. Historisch Boekarchief, Rijksmuseum van Oudheden
Opgravingstekening van B.E.A. Rottiers en P.J. Witdoeck: ‘Ruïnes van Melos’, 1825. Archief Rijksmuseum van Oudheden.Opgravingstekening van B.E.A. Rottiers en P.J. Witdoeck: ‘Ruïnes van Melos’, 1825. Archief Rijksmuseum van Oudheden.

Het Rijksmuseum van Oudheden bezit een omvangrijk archief dat teruggaat tot de oprichting van het museum in 1818. Het archief geeft een waardevol inzicht in de geschiedenis van het museum en de ontwikkeling van de archeologie in Nederland en over de grens. Het bestaat onder andere uit correspondentie, stukken over het organiseren van tentoonstellingen, bescheiden van opgravingen in Nederland en het Midden-Oosten, foto's en kaartmateriaal.

Toegankelijk maken: het Metamorfoze-project

In de komende jaren worden delen van het archief door digitalisering toegankelijk gemaakt voor publiek. In het kader van het Metamorfoze-project heeft het museum subsidie gekregen om het brievenarchief 1818-1923 te conserveren en te digitaliseren. Deze correspondentie gaat terug tot de oprichting van het Rijksmuseum van Oudheden in 1818. Het bevat interessante correspondentie over de museumcollectie en de contacten met archeologen en wetenschappers in binnen- en buitenland. Deze correspondentie is nu online beschikbaar via het Archiefportaal

Inzage

De archieven van het Rijksmuseum van Oudheden kunt u op afspraak inzien in de bibliotheek aan de Papengracht 30. Momenteel wordt gewerkt aan de inventarisatie. Mocht u archiefstukken willen bekijken, dan kunt u zich melden bij Mariëlle Bulsink, archivaris van het museum, tel. 071 - 5163 124 of stuur een e-mail.

Indeling RMO-archief