Lesbrief Vroege Middeleeuwen

De goudschat uit het Friese Wiewerd op de afdeling Archeologie van NederlandDe goudschat uit het Friese Wiewerd op de afdeling Archeologie van Nederland

Voor wie?

4 havo en 4 vwo

Downloaden

U kunt de lesbrief, de digibordles en de opdracht gratis downloaden onderaan deze pagina.

De Vroege Middeleeuwen: een voorspoedige tijd

Met deze lesbrief biedt het Rijksmuseum van Oudheden een les over de Vroege Middeleeuwen, in Nederland vaak een onderbelichte periode. De Vroege Middeleeuwen worden ook wel de Dark Ages genoemd. Men spreekt over een tijd van achteruitgang na het vertrek van de Romeinen, een periode van armoede en onrust waarover verder niet veel bekend is. Maar niets is minder waar! Spectaculaire goudschatten en rijke grafvelden vol persoonlijke luxe en statussymbolen laten zien dat de Vroege Middeleeuwen wel degelijk een voorspoedige tijd was.

Beeldvorming

Leerlingen onderzoeken hoe er in Nederland vanaf de zeventiende eeuw naar de Vroege Middeleeuwen is gekeken. Elke generatie heeft zijn eigen beeld van die tijd geschapen. Dat is terug te zien in kaarten, reconstructies en onderzoekthema’s, maar ook in welke archeologische vondsten wel of niet werden gekocht of bewaard. Naar aanleiding van een discussie over hun bevindingen worden de leerlingen uitgedaagd zelf een beeld van de Vroege Middeleeuwen in Nederland te schetsen.

Doel

Kennismaking met de Vroege Middeleeuwen en beeldvorming over deze periode.

Kerndoel

De lesbrief sluit aan bij het tijdvak Monniken en ridders van het vak geschiedenis.

Opmerkingen en tips

Heeft u de lesbrief gedownload en gebruikt op school? Laat ons dan weten wat uw ervaringen zijn: stuur een e-mail. Ook tips voor veranderingen of verbeteringen ontvangen we graag! 

Lesbrief voor docenten

download bestand 

Digibordles

download bestand 

Opdracht voor leerlingen

download bestand