Lesbrief Jonas en de vis

De 'redding' van Jonas, Illustratie uit een Jami' al-Tawarikh kopie (collectie: Metropolitan Museum of Arts, New York)De 'redding' van Jonas, Illustratie uit een Jami' al-Tawarikh kopie (collectie: Metropolitan Museum of Arts, New York)
Tentoonstelling 'Nineveh'Tentoonstelling 'Nineveh'

Voor wie?

Alle leerlagen en -jaren voortgezet onderwijs, specifiek gericht op het vak Geschiedenis.

Downloaden

U kunt de docentenhandleiding en het bronnenpakket gratis downloaden onderaan deze pagina.

Jonas en de vis

Als aanvulling op de algemene lesbrief over Nineveh (naar aanleiding van de tijdelijke tentoonstelling Nineveh), gaat deze lesbrief over het duizenden jaar oude verhaal van Jonas en de vis, waarin de stad Nineveh een belangrijke rol speelt. De lessuggesties en het bronnenpakket kunt u naar eigen inzicht inzetten binnen uw lessen.

Doel

Door het gebruik van geschreven bronnen en beeldbronnen maken uw leerlingen kennis met het verhaal van Jonas en oefenen ze het historisch denken en redeneren. Het lespakket heeft een introducerend karakter en vormt eventueel een goede voorbereiding op, of bespreking van een bezoek aan de tentoonstelling.

Opmerkingen en tips

Heeft u de lesbrief gedownload en gebruikt op school? Laat ons dan weten wat uw ervaringen zijn: stuur een e-mail. Ook tips voor veranderingen of verbeteringen ontvangen we graag!

Docentenhandleiding

download bestand 

Bronnenpakket

download bestand