Lesbrief beeldvorming

Tentoonstelling Egypte in de filmTentoonstelling Egypte in de film

Met deze lesbrief biedt het Rijksmuseum van Oudheden een les over beeldvorming aan de hand van films over het oude Egypte. Film en televisie nemen een centrale rol in binnen het leven van jongeren. Maar het interpreteren van historische films blijkt vaak lastig voor jong en oud. Beseffen leerlingen wel in welke tijd en in welk land een film gemaakt is? En begrijpen ze welke invloed dat kan hebben op het beeld dat mensen hebben van het oude Egypte?

Lesbrief voor alle leerlagen

De lesbrief kunt u inzetten voor alle leerlagen. Het biedt een aantal suggesties om leerlingen klassikaal of individueel een historische film over het oude Egypte te laten kijken en analyseren. Leerlingen leggen de film naast bronnen van onder andere archeologen, egyptologen, classici en historici. Uiteindelijk nemen ze een stelling in: is het beeld in de film historisch betrouwbaar en correct?

Opmerkingen en tips

Heeft u de lesbrief gedownload en gebruikt op school? Laat ons dan weten wat uw ervaringen zijn: stuur een e-mail. Ook tips voor veranderingen of verbeteringen ontvangen we graag! 

Downloaden

Hieronder kunt u de lesbrief, samen met vier aanvullende documenten, gratis downloaden. Deze lesvorm kunt u ook inzetten voor andere onderwerpen, zoals de Koude Oorlog.

Lesinhoud
De lesinhoud van de lesbrief beeldvorming
download bestand 

Achtergrondinformatie
Achtergrondinformatie bij de lesbrief beeldvorming
download bestand 

Opdracht
Opdracht voor groepjes van twee: analyseren van een historische film
download bestand 

Echt of nep
PowerPoint-presentatie 'Echt of nep"?'
download bestand 

Bijlage
Bijlage bij de lesbrief beeldvorming: 'Hoe wordt een fiilm gemaakt?'
download bestand