Archeologie van Nederland

Op de afdeling 'Archeologie van Nederland'Op de afdeling 'Archeologie van Nederland'
Op de afdeling 'Archeologie van Nederland'Op de afdeling 'Archeologie van Nederland'

Museumles

Archeologie van Nederland

Voor wie?

Leerlingen onderbouw vmbo, havo en vwo

Kosten

€ 75 per bezoek (max. 35 leerlingen)
Het is ook mogelijk om te betalen met de Cultuurkaart 

Over de museumles

In deze museumles maken uw leerlingen aan de hand van archeologische vondsten kennis met ruim 300.000 jaar geschiedenis van Nederland. Op de afdeling Archeologie van Nederland onderzoeken ze voorwerpen uit de prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen en moderne tijd, zoals het mannetje van Willemstad, de goudschat uit Wieuwerd en de fibula van Dorestad. De les wordt afgesloten met een uitdagende opdracht: het mysterie van de prehistorische reuzenzwaarden

Duur

7 kwartier

Werkvorm

Introductie, opdrachten en bronnentas, evaluatie met mysterie.

Voorbereiding

Verdeel de klas in tien groepen en bespreek het doel van het museumbezoek. De docentenhandleiding bevat een aantal suggesties voor op school, ter voorbereiding van de museumles (deze kunt u hieronder downloaden).

Doel

Kennismaken met archeologie en het dagelijks leven in Nederland in de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen. 

Kerndoelen

De les sluit aan bij de kerndoelen van het leergebied Mens en Maatschappij en bij de tijdvakken Jagers en boeren, Grieken en Romeinen, Monniken en ridders en Steden en staten.

Reserveren

Archeologie van Nederland kunt u doen tijdens een van de vier tijdsblokken voor museumlessen:

Probeer het museum gratis uit!

Wilt u vooraf bekijken of het Rijksmuseum van Oudheden iets voor uw groep is? Dat kan! Als u deze bon voor gratis entree print en inlevert bij de kassa van het museum ontvangt u een gratis entreebewijs voor het museum. 
(De bon is geldig t/m 31 augustus 2019)

Bemused

De opdrachten voor het vmbo zijn ontwikkeld binnen het project BeMused van Museumgroep Leiden. BeMused is ontwikkeld door de zes Leidse musea en het Regionaal Archief Leiden in nauwe samenwerking met docenten en leerlingen uit het vmbo. BeMused biedt voor iedere sector en leerweg een programma dat aansluit bij de kerndoelen uit het onderwijs.

  • Kijk op de BeMused-website voor meer informatie over de lessen van de overige Leidse musea.
  • Handig en snel meer weten over lesprogramma's voor het vmbo in de Leidse musea? Bekijk hier het filmpje over BeMused.

Materiaal downloaden

Preview opdracht prehistorie
Met deze preview van een opdrachtkaart kunt u zien of de museumles aansluit bij uw leerlingen.
download bestand 

Preview opdracht Middeleeuwen
Met deze preview van een opdrachtkaart kunt u zien of de museumles aansluit bij uw leerlingen.

download bestand 

Docentenhandleiding

download bestand 

Artikel in Kleio
In het maartnummer 2011 van het tijdschrift 'Kleio' verscheen een artikel over de afdeling 'Archeologie van Nederland', o.a. met een toelichting op de museumles.
download bestand 

Antwoorden prehistorie
Antwoorden bij de onderzoeksopdrachten van 'Archeologie van Nederland - prehistorie'. Het wachtwoord voor het downloaden van deze antwoorden krijgt u bij uw reservering meegestuurd.
download bestand 

Antwoorden Middeleeuwen
Antwoorden bij de onderzoeksopdrachten van 'Archeologie van Nederland - Middeleeuwen'. Het wachtwoord voor het downloaden van deze antwoorden krijgt u bij uw reservering meegestuurd.
download bestand