De voorwerpen

Phoenicisch zandkernglas

Vormgeblazen flesjes

Perzisch en Syrisch glas

Syrisch glasdraadglas

Sassanidisch glas

Religieus glas

Neo-Hettitisch 'altaartje'

Paardentuig uit Luristan

Schildplaat uit Luristan

Biddende man uit Khafadje

Sumerische portretten

Gudea van Lagash

Contracten en oorkonden in klei

Bronstijd-aardewerk

Terracotta beeldjes uit Syrië

Terracotta huismodel

Rhyton in de vorm van een leeuw

Sieraden uit Syrië en Palestina

Fenicische zilverschaal

Tiglat-pileser III, koning van Assyrië

Wandreliëf uit Nineveh

Bronzen vaatwerk uit Luristan

Bronzen schildplaat uit Luristan

Standaardbekroningen uit Luristan

Parthische terracotta figuren

Inleiding Archeologie van het Nabije Oosten

Laarsvormige ryton

Perzische leeuwenkoppen

Grafsteen uit Palmyra

Beschilderd aardewerk uit Luristan

Cilinder met spijkerschrift

Doopvontschelp

Naar school in Babylonië

An

Vondsten van de heilige berg Jebel Aruda

Voorraadpot uit Jebel Aruda, Syrië

Aardewerk kruik uit Jebel Aruda, Syrië

Kruik met tuit uit Jebel Aruda, Syrië

Gouden oorhangers uit Syrië