Maak je eigen tentoonstelling

Maak je eigen tentoonstellingMaak je eigen tentoonstelling

Altijd al een keer het klaslokaal om willen toveren tot tentoonstellingsruimte? Bezig met een project op school en museale hulp nodig? Onze museumdocenten doorlopen het creatieve ontwikkelproces in deze actieve workshop en geven tips bij het ontwikkelen van een eigen tentoonstelling of museum. Leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over doelgroepen, manieren van presenteren, schrijven van teksten, ontdekken van informatiebronnen en het ontwerpen van een heus campagnebeeld voor een eigen tentoonstelling. Wat komt er allemaal bij kijken om een tentoonstelling op school te laten slagen?

Doelgroep

Bovenbouw basisonderwijs

Doel

Leerlingen leren gericht met elkaar samen te werken door van A tot Z een tentoonstelling te ontwikkelen.

Voorkennis

Het is aan te raden vooraf te bepalen wat het thema van de tentoonstelling moet zijn en wat de doelgroep voor de tentoonstelling is.

Kerndoel

De les sluit aan bij kerndoelen van de leergebieden Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.

Lesopbouw

Introductie - praktische opdracht (klassikaal of in groepjes) - tentoonstelling uitwerken/maken