Bor en Veer in de IJstijd

Dieren uit de ijstijdDieren uit de ijstijd

Ergens in Europa, 20.000 jaar geleden. Het is al sinds mensenheugenis vreselijk koud. De elfjarigen Bor en Veer zitten bij het kampvuur. Bor kijkt hoe Veer een stuk vacht bewerkt. Ze lacht een beetje naar hem. Opeens voelt Bor een duw in zijn rug. Het is de man met de wolvenvacht die hem wenkt om mee te gaan. De jongen durft het bijna niet te hopen… Mag hij eindelijk mee op jacht?

Met deze les verdiepen leerlingen zich in de tijd van het verhaal van Bor en Veer: de laatste ijstijd. Ze leren hoe de eerste moderne mensen van Europa woonden, welke dieren er leefden en hoe je een ijstijd overleeft. Kinderboekenschrijver Harmen van Straaten schreef het verhaal en maakte de tekeningen erbij, die de les ondersteunen.

Doelgroep

Onderbouw basisonderwijs (groep 1-2)

Doel

Een speelse kennismaking met de eerste moderne mensen en hun leefwereld, gedurende de laatste ijstijd in Europa (vanaf ca. 40.000 jaar geleden).

Kerndoel

De les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie. Binnen het vak geschiedenis sluit de les aan bij het tijdvak Jagers en boeren.

Lesopbouw

Introductie – spannend voorleesverhaal met replica’s - creatieve opdracht: het zelf maken van een grotschildering

Geen voorkennis vereist