Archeologie van Nederland

Vuistbijl uit de prehistorie, 300.00 - 150.000 jaar oud (collectie: Rijksmuseum van Oudheden)Vuistbijl uit de prehistorie, 300.00 - 150.000 jaar oud (collectie: Rijksmuseum van Oudheden)

Tijdens deze les maken leerlingen kennis met drie belangrijke archeologische periodes in de Nederlandse geschiedenis: de prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Aan de hand van verschillende tijdvakken, voorwerpen en opdrachten leren uw leerlingen hoe archeologische vondsten bijdragen aan onze kennis over het verleden. De les is activerend, interactief en flexibel opgezet. Het is op verzoek mogelijk de nadruk te leggen op Nederland in de prehistorie of Nederland in de Middeleeuwen.

Doelgroep

Bovenbouw basisonderwijs (groep 5-8)

Doel

Kennismaking met het dagelijks leven in Nederland in de prehistorie, Romeinse tijd en de Middeleeuwen.
Kennismaking met het werk van een archeoloog.
Leren hoe archeologische vondsten bijdragen aan onze kennis over het verleden. 

Kerndoel

Het programma sluit aan bij de kerndoelen Tijd binnen het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en bij de tijdvakken Jagers en boeren, Monniken en ridders en Steden en staten.

Lesopbouw

Introductie – activerende opdrachten met replica’s

Geen voorkennis vereist