Bijl

Beschrijving

groot fragment van bijl met spits-ovale doorsnede en dunne top. Bekapt. Zeer onvolkomen geslepen, aan één zijde is hiervoor slechts een begin gemaakt, de andere zijde toont wat grotere oppervlak

Inventarisnummer

l 1976/11.36

Afdeling

Prehistorie

Objectnaam

bijl

Materiaal

steen ; vuursteen

Afmetingen

10,6 x 6 cm

Periode

prehistorie -4000 / -2000

Vindplaats

Nederland, Limburg, Roerdalen, Herkenbosch, Melickerheide

Literatuur

Inv. Houpenmans/lijst Driessen # 114, p. 58. XLVII