Fragment van een glazen armband

armbanddownloadarmband

Beschrijving

glazen armbandfragmentje, kleurloos met gele glasfolie aan de binnenzijde, 5-ribbig (Haevernick-type 7a). Het glas is lichtelijk uitgekristalliseerd

Inventarisnummer

k 1974/12.1

Afdeling

Prehistorie

Objectnaam

armband

Materiaal

glas

Afmetingen

lengte: 1,4 cm

Periode

prehistorie -500 / 0

Vindplaats

Nederland, Noord-Brabant, Oss, Haren, Spaanse Steeg III

Literatuur

A. Peddemors, 1975. Analecta Praeh. Leid. VIII, Cat. no. 225