Bijlvatting van gewei met een bijltje van everzwijntand

bijlvatting met bijldownloadbijlvatting met bijl

Beschrijving

geweifragment + canine, Cervus elaphus + Sus scrofa

Inventarisnummer

k 1997/1.154

Afdeling

Prehistorie

Objectnaam

bijlvatting met bijl

Materiaal

organisch ; gewei

Periode

prehistorie -6000 / -3000

Vindplaats

Nederland, Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch

Literatuur

Arts, N. 1987. Vroegmesolithische…, in Brabants Heem 39, 2-22 ; Verhagen, A. 1991. De Hoogaard…, in Archeologie, 3, 99-129 ; Verhart&Wansleben 1991, in: Arch. Kroniek van Noord-Brabant 1990. Brabants Heem 43, 108-110