Burenbijl

Beschrijving

Vuurstenen bijl met duidelijk gefacetteerde top en de (rechte) zijkanten en een ovale doorsnede. De snede van de bijl is aan een zijde oudtijds beschadigd. Een grote chip ontbreekt. Een zijde toont ook een negatief in het midden. De bijl is echter later gepolijst, waardoor dit bij de vervaardiging zal zijn ontstaan. De top van de bijl wordt gekarakteriseerd door kleine negatieven. Dit is gebruikelijk op deze plek.

Inventarisnummer

h 2010/5.1

Afdeling

Prehistorie

Objectnaam

bijl

Materiaal

steen ; vuursteen

Afmetingen

L: 11,9 cm, B: 6,6 cm (snede), B: 3,3 cm (top); D: 3,3 cm

Periode

Midden-Neolithicum B, Laat-Neolithicum A 3400-2500 BC

Vindplaats

Nederland, Zuid-Holland, Leidschendam-Voorburg, Leidschendam, Graaf Adolflaan 5

Literatuur

Vgl: Bakker, J.A., 1982: TRB settlement patterns on the Dutch Sandy soils. Analecta Praehistorica Leidensia 15, 87-124.
Glasbergen, W./W. Groenman-van Waateringe & G.M. Hardenberg-Mulder, 1967: Settlements of the Vlaardingen Culture at Voorschoten and Leidschendam, Helinium 7, 3-31, 97-120.
Schreurs, J. 2005: Het Midden-Neolithicum in Zuid-Nederland, in: Deeben, J./Drenth, E./Van Oorsouw, M-F./Verhart, L. (red.), De steentijd van Nederland, Archeologie 11/12, 301-323.
Verhart, L.B.M. 2010: De Geur van Veen. Vlaardingen en de ontdekking van de Vlaardingen cultuur, Utrecht, Matrijs.