Bijl

Beschrijving

geslepen bijl van grijze vuursteen, uitgevoerd in zgn. "rough workmanship", waarbij op vele punten de retouchering van het halffabrikaat nog bewaard is gebleven. Aan een zijde is een groot stuk van het oppervlak naar alle waarschijnlijkheid oudtijds van de bijl afgebroken. De bijl is sterk asymmetrisch en bezit een rond verlopende snede, waardoor we beter van een holle beitel kunnen spreken

Inventarisnummer

h 1969/8.1

Afdeling

Prehistorie

Objectnaam

bijl

Materiaal

steen ; vuursteen

Afmetingen

11,6 x 5,7 cm

Periode

prehistorie -4000 / -2000

Vindplaats

Nederland, Zuid-Holland, Leiderdorp, Leiderdorp, Roomburg