Pot; fragment

pot ; fragmentdownloadpot ; fragment
pot ; fragmentdownloadpot ; fragment

Beschrijving

Randfragment van een pot van handgevormd aardewerk met groeflijnversiering. Verlijmingen; oppervlaktebeschadigingen.

Inventarisnummer

g 2008/6.1982-zn10

Afdeling

Prehistorie

Objectnaam

pot ; fragment

Materiaal

aardewerk

Afmetingen

10,5 x 16 x 2,8 cm

Periode

prehistorie 800-0 v.Chr.

Vindplaats

Nederland, Noord-Holland, Velsen, Velsen, Velsen I

Literatuur

A.V.A.J. Bosman, Het culturele vondstmateriaal van de vroeg-Romeinse versterking Velsen 1, 1997, fig. 6.1,6.