Koperen dolk

Beschrijving

koperen tongdolkje met een richel (?) evenwijdig aan beide snijkanten met boogvormige afdruk van de greep op het lemmet en met ruwe, enigszins opgehamerde zijkanten langs de tong. Gemerkt 1927-Gg; 11. De dolk maakt deel uit van de grafinventaris e 1936/1.1-23 uit een vroeg klokbekergraf op de Ginkelse heide bij Ede. Zeker niet hiertoe behorend is echter de koperen dolk e 1936/1.3, welke deel uitmaakt van de grafinventaris e 1936/1.51-55 van de Lunterse heide

Inventarisnummer

e 1973/3.1

Afdeling

Prehistorie

Objectnaam

dolk

Materiaal

metaal ; koper

Periode

prehistorie -2300 / -2000

Vindplaats

Nederland, Gelderland, Ede, Ede, Ginkelse heide

Literatuur

vgl. Butler en Van der Waals, Palaeohistoria 12, 1966 (1967), fig. 4, 7 en p. 123