Hamer

Beschrijving

stuk steen met een aan beide platte zijden aangevangen doorboring

Inventarisnummer

e 1935/12.4

Afdeling

Prehistorie

Objectnaam

hamer

Materiaal

steen

Afmetingen

11,5 x 4,5 cm

Periode

prehistorie -2900 / -800

Vindplaats

Nederland, Gelderland, Doetinchem, Doetinchem, Kozakkenbult bij den Kruisberg