Hamer met steelgat

Beschrijving

steenen strijdhamer, min of meer bootvormig, met eenigszins toegespitst einde en verdikt ter hoogte van het boorgat

Inventarisnummer

c 1939/1.2

Afdeling

Prehistorie

Objectnaam

hamer

Materiaal

steen

Afmetingen

17 x 4,7 cm

Periode

prehistorie

Vindplaats

Nederland, Drenthe, Emmen, Barger-Oosterveld