Fragment van een hamer

Beschrijving

voorste gedeelte van een steenen strijdhamer, bij het steelgat afgebroken

Inventarisnummer

c 1938/11.2

Afdeling

Prehistorie

Objectnaam

hamer

Materiaal

steen

Afmetingen

lengte: 8,5 cm

Periode

prehistorie -3100 / -2400

Vindplaats

Nederland, Drenthe, Emmen, Emmen, Emmerveld

Literatuur

O.M. XVI 1935 (huis) en XVIII 1937 (grafheuvels uit de 5e eeuw na Chr.)