Scherven

schervendownloadscherven

Beschrijving

Scherven van plastisch versierde potten. Dit fragment bestaat uit 2 verlijmde scherven. Decoratie van horizontale ingedrukte lijnen.

Inventarisnummer

b 1913/11.96a

Afdeling

Middeleeuwen

Objectnaam

scherven

Materiaal

aardewerk (Saksisch)

Afmetingen

9,4 x 7,6 cm

Periode

vmeb

Vindplaats

Nederland, Groningen, Winsum, Garnwerd, terp