Kop

Beschrijving

Biconische kop met geribd reliëf en spitsoor. Bovenzijde mond ontbreekt.
Brief Jaap Boersma dd 27 november 1992 Arie, Het potje a 1921/11.16 is voor mij vooral interessant vanwege het gaatje op de punt van het oor. Het zou mij niet verwonderen dat dit gaatje door het oor heenloopt en uitmondt in het interieur op het aanhecht Potje is met schelpgruis verschraald. De maat van het potje is een halve pint. M.A. Holtman, Usquerderweg 7, 9995 ND Kantens (Gr.) tel. 0 5955 - 1292 heeft de inhoud van het potje nagemeten op do 10 augustus 1995 11:00 uur.

Inventarisnummer

a 1921/11.16

Afdeling

Middeleeuwen

Objectnaam

kop

Materiaal

aardewerk (Saksisch)

Afmetingen

9,6 x 11,5 x 9,4 cm

Periode

vmea 400-500

Vindplaats

Nederland, Friesland, Ferwerderadiel, Jislum, terp

Literatuur

Brief drs J.W. Boersma dd 27 november 1992. Diss. E. Knol M.A. Holtman, 1992: De oudste maat van Nederland, Meten en Wegen