Twee houten hoekstijlen van houten kist, schrijn of kast.

hoekstijldownloadhoekstijl
hoekstijldownloadhoekstijl
hoekstijldownloadhoekstijl
hoekstijldownloadhoekstijl

Beschrijving

Twee houten hoekstijlen van houten kist, schrijn of kast
Twee hoekstijlen van een houten kist, schrijn of kast (F 2002/10.2: links; F 2002/10.3: rechts). De stijlen zijn min of meer vierkant in doorsnede en langgerekt. Bovenaan zijn de stijlen glad afgezaagd, onderaan hebben ze een iets dunner maar eveneens vierkant uitstekend stuk (lengte 2.0-2.1 cm, doorsnede 2.2 x 2.2 cm) waarmee ze eventueel in een basis konden worden bevestigd.
De twee buitenvlakken van iedere stijl zijn beschreven met gedeeltelijk nog zichtbare tekst. Een toruslijst is aangebracht langs de hoekgraat tussen deze twee vlakken. De twee andere vlakken van elk der stijlen tonen zowel boven als onder rechthoekige uitsparingen voor de bevestiging van de dwarsprofielen of -planken van de voorzijde resp. de zijkanten van de originele kist. Deze uitsparingen van opzij en achter zijn telkens in elkaar doorgebroken. In een van die uitsparingen (linkerstijl, onderaan, rechts) is nog steeds een stuk hout van zo'n dwarsprofiel aanwezig. Iets boven het midden van de stijlen is een overhoekse uitsparing aanwezig om een tussenplank in de kist te kunnen bevestigen. Ook zijn er in beide binnenvlakken van elk der stijlen cylindrische boorgaten te zien, iets lager dan de overhoekse uitsparing. Deze hebben een diameter van 9 mm en zijn links en rechts niet op gelijke hoogte aangebracht; de gaten in het achtervlak zitten iets hoger dan die in de zijvlakken. Waar deze boringen precies voor dienden is niet duidelijk, maar vermoedelijk bevatten ze deuvels ter bevestiging van de zijpanelen van de kist.
Beide stijlen bestaan uit één stuk hout (afgezien van de afgebroken rest van het dwarsprofiel in de linkerstijl). Het hout is homogeen en tamelijk hard, vermoedelijk acacia, donkerbruin van kleur met duidelijke nerven in de lengterichting. De rechterstijl heeft een zwartige vlek boven de overhoekse uitsparing op de achterzijde, alsof daar iets tegenaan heeft gelegen. De buitenzijden zijn wit geschilderd geweest, maar de linkerstijl toont bovendien een rode streep langs de binnenrand, alsof het paneel tussen de hoekstijlen ooit rood was. Op de witte grond zijn met zwarte inkt teksten aangebracht in hiërogliefen, één kolom op elke zijde. Bij de linkerstijl is deze kolom op het voorvlak ook door verticale lijnen omzoomd.
Vertaling van de tekst :
linkerstijl, voorvlak:
"(voor) de Eerste van het Westen, de grote god, heer van Abydos, (en) Ptah-Sokar-Osiris, de grote god, heer van Sjetyt, mogen zij geven [een dodenoffer bestaande uit?] witbrood, bier, rundvlees, gevogelte, wijn, melk,"
linkerstijl, zijvlak (vervolg):
"wierook, olie, rein water en alle aangename en zoete dingen voor de ka van de Osiris, de godsvader, priester van Amon in Ipet-Soet, ... wachter …"
rechterstijl, voorvlak:
"bier, aangename en zoete (dingen) voor de ka van de Osiris, de godsvader, priester van Amon in Ipet-Soet, wachter van … in de [derde?] phyle, ..."
rechterstijl, zijvlak (vervolg):
" [zoon] van de gelijkgetitelde Padiamonnebnesoettawy, oprecht van stem, geboren aan de zangeres van Chentamentet Kaoes... (?)"

Inventarisnummer

F 2002/10.2-3

Afdeling

Egypte

Objectnaam

hoekstijl

Materiaal

hout

Periode

Grieks-Romeinse Periode ; Ptolemaeëntijd (vroege) 300 - 0 BC

Vindplaats

Egypte