Venster; Djehoetymes; djed; valk; inscriptie

vensterdownloadvenster

Inventarisnummer

F 1986/6.1

Afdeling

Egypte

Objectnaam

venster

Materiaal

kalksteen

Afmetingen

59 x 94.5 x 10.5 cm

Vindplaats

Egypte

Literatuur

Raven, OMRO 69, 51-64
M.J. Raven, Egyptische magie (Zutphen 2010), afb. 78