Baksteen met stempel

later ; baksteendownloadlater ; baksteen
later ; baksteendownloadlater ; baksteen

Beschrijving

Vierkante baksteen (later) met beschadigde stempel COHTFLA : cohors I Flavia Hispanorum equitata.

Inventarisnummer

f 1980/3.7

Afdeling

Provinciaal Romeins

Objectnaam

later ; baksteen

Materiaal

aardewerk ; baksteen

Afmetingen

20 x 20 x 6,9 cm

Periode

romeins 78-100

Vindplaats

Nederland, Utrecht, Bunnik, Vechten

Literatuur

OMRO 1924, 8-9 ; A.E. Remouchamps, Fectio, een Romeinsche legerplaats en haven, Jaarboekje Niftarlake 1924, 3-15.