Oorkonde over slavenkoop

Oorkonde over slavenkoop

Dit kleine rechthoekige kleitablet is een contract over de koop van een slaaf voor 50 sikkels zilver. Twee personen hebben deze slaaf gekocht van de verkoper, die het kleitablet bij het afsluiten heeft bezegeld. Buiten dit soort juridische teksten, is er is vrij weinig bekend over slavernij in Mesopotamië. Het hebben van slaven lijkt niet zo wijdverspreid als gedurende latere beschavingen. Wel worden al heel vroeg, in het vierde millennium v.Chr., slaven op kleitabletten genoemd. Zeker in het begin zijn het waarschijnlijk gevangenen uit omliggende gebieden. De spijkerschriftteksten laten echter zien dat slaven weliswaar eigendom waren, maar zelf ook rechten hadden. Ze mochten bezit hebben, zaken doen en zelfs vrije vrouwen trouwen.


object:  kleitablet ; inscriptie
datering:  618 BC, Neo Assyrische Periode
materiaal:  klei
afmetingen:  L 5,5 cm, B 2,5 cm
vindplaats:  Irak
collectie:  Nabije Oosten
objectnummer:  LB 851
Tijdbalk wordt geladen...