Loden sarcofaag

Loden sarcofaag

In de 3e eeuw na Chr. onstond in het kustgebied van Syrië en Libanon een nieuwe vorm van begraven. Grafkisten van lood raakten nu in zwang. De loden sarcofagen werden door rijke burgers besteld bij lokale werkplaatsen. Een fraai voorbeeld is de sarcofaag uit Byoud al-Sayed nabij Tyrus, Libanon. Onduidelijk is of de rijk versierde kist toebehoorde aan een christen of aan een heiden. Vroeg-Christelijke motieven, zoals de vissen en wijnranken, worden afgewisseld met heidense sfinxen en gevleugelde Gorgon-hoofden.


object:  sarcofaag
datering:  100-300
materiaal:  lood
afmetingen:  48 x 43 x 170 cm
vindplaats:  Syrië; Byout-el-Saied
collectie:  Nabije Oosten
objectnummer:  B 1902/2.1
Tijdbalk wordt geladen...