Grafstèle van Eulogia

Grafstèle van Eulogia

De bitterheid van het plotseling overlijden van jonge mensen wordt weergegeven in het opschrift van deze marmeren grafstèle van Eulogia. De Koptische tekst begint met een kruisteken en bevat vervolgens een ‘dodenklacht’: “…O, dood – een bittere naam in ieders mond – die een man van zijn vader afsnijdt en verwijderd houdt, een dochter van haar moeder, een bruid van haar bruidegom! Ik – deze ellendige Eulogia, dit kleine meisje, dat nog jong was en maar zo kort leefde – ik werd plotseling door de dood weggerukt, terwijl ik als een lelie in het veld stond te bloeien…”. De overlijdensdatum van de jonge Eulogia wordt vermeld en kan worden omgerekend naar 2 oktober 759 van onze jaartelling.


object:  stèle
datering:  759 AD, Koptische Periode
materiaal:  marmer
afmetingen:  45 x 34 x 3,5 cm, c. 20 kg
vindplaats:  Egypte; Antinoë
collectie:  Egypte
objectnummer:  F 1968/3.3
Tijdbalk wordt geladen...