Houten wiel

Houten wiel

Dit houten wiel is een van de weinige bewaard gebleven exemplaren uit de late Steentijd in Nederland. Het wiel komt vermoedelijk van een twee- of vierwielige ossenkar. Deze karren werden soms als gift meegegeven in graven van rijke stamhoofden. Het wiel is mooi rond en van tamelijk dun hout gemaakt. Dergelijke wielen zijn een aanwijzing dat transport een belangrijke rol speelde in de neolitische economie. Uit deze tijd kennen we ook de oudste wegen. Het meest in het oog springend zijn de houten wegen die in de venen werden aangelegd. Vooral uit Drenthe zijn ze bekend. Ze zijn gebouwd om een veilige oversteek te waarborgen tussen de droge zandgronden.


object:  wiel
datering:  2280-2130 v.C.
materiaal:  organisch ; hout
afmetingen:  diam. 88 cm
vindplaats:  Nederland; Overijssel; Steenwijkerwold
collectie:  Prehistorie
objectnummer:  d 1961/12.1
Tijdbalk wordt geladen...